Share
Tweet

2017 Four Continents Pairs Free Skate
Total Segment Score Tallies

USAAUSKAZNZLJPNKORCHNMEXCANDed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡°πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡²πŸ‡½πŸ‡¨πŸ‡¦TSS
1Wenjing SUI
Cong HAN
πŸ‡¨πŸ‡³111121112-1.00
141.50143.10142.70148.90142.70148.60145.10142.90143.60144.28
2Meagan DUHAMEL
Eric RADFORD
πŸ‡¨πŸ‡¦225312331-0.00
134.80137.60131.50136.90143.00141.10133.10136.80144.60137.92
3Cheng PENG
Yang JIN
πŸ‡¨πŸ‡³332233224-0.00
132.50132.80137.10140.90134.10140.90138.90142.10126.50136.48
4Liubov ILYUSHECHKINA
Dylan MOSCOVITCH
πŸ‡¨πŸ‡¦444446443-1.00
128.90128.00133.10133.80131.40134.20130.00133.40136.60132.27
5Xiaoyu YU
Hao ZHANG
πŸ‡¨πŸ‡³753654555-0.00
119.90120.00133.20128.10126.10139.00129.90131.70126.20128.20
6Alexa SCIMECA
Chris KNIERIM
πŸ‡ΊπŸ‡Έ567565667-0.00
123.80119.90121.20132.90121.60135.80125.10126.50121.30124.81
USAAUSKAZNZLJPNKORCHNMEXCANDed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡°πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡²πŸ‡½πŸ‡¨πŸ‡¦TSS
7Kirsten MOORE-TOWERS
Michael MARINARO
πŸ‡¨πŸ‡¦676777786-1.00
120.10118.90124.50120.10117.00126.10124.10120.00123.60121.46
8Haven DENNEY
Brandon FRAZIER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ888888878-1.00
111.47115.47117.17117.07113.57121.77110.37125.67112.87116.06
9Sumire SUTO
Francis BOUDREAU-AUDET
πŸ‡―πŸ‡΅109999910910-1.00
99.30103.90112.40109.70110.00115.00102.80105.90101.90106.82
10Ashley CAIN
Timothy LEDUC
πŸ‡ΊπŸ‡Έ911101010109109-1.00
108.00100.60111.00103.20108.00109.50107.50102.00102.80106.29
11Ekaterina ALEXANDROVSKAYA
Harley WINDSOR
πŸ‡¦πŸ‡Ί111011111111111111-0.00
93.70102.30105.2098.2099.50104.8097.3089.5087.2098.00
12Su Yeon KIM
Hyungtae KIM
πŸ‡°πŸ‡·121212121212121212-0.00
90.0092.2097.5085.4093.1097.9087.9086.9085.9090.80
USAAUSKAZNZLJPNKORCHNMEXCANDed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡°πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡²πŸ‡½πŸ‡¨πŸ‡¦TSS
13Minji JI
Themistocles LEFTHERIS
πŸ‡°πŸ‡·131313131314131313-2.00
78.9082.6092.6082.7084.4089.4084.7074.6081.7083.38
14Miu SUZAKI
Ryuichi KIHARA
πŸ‡―πŸ‡΅151415141413151514-1.00
75.3080.9086.8076.4079.9090.3080.3069.9079.5080.37
15Kyueun KIM
Alex Kang Chan KAM
πŸ‡°πŸ‡·141514151515141415-1.00
76.5077.4087.0073.7079.0080.7080.7070.8076.1077.85

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.