Share
Tweet

2017 GP Cup of China Free Dance
Total Segment Score Tallies

AUSFRAUSAKORCANRUSHUNCHNCZEDed.
SkaterNatπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡«πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡­πŸ‡ΊπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡¨πŸ‡ΏTSS
1Gabriella PAPADAKIS
Guillaume CIZERON
πŸ‡«πŸ‡·111111111-0.00
118.60121.80119.20118.80118.40119.70118.90119.20117.00119.33
2Madison CHOCK
Evan BATES
πŸ‡ΊπŸ‡Έ222223223-0.00
112.00112.70115.90112.50111.90102.60111.80112.10111.10111.84
3Ekaterina BOBROVA
Dmitri SOLOVIEV
πŸ‡·πŸ‡Ί333332332-0.00
109.80111.50101.70105.40111.70114.60111.50110.00113.00110.50
4Tiffani ZAGORSKI
Jonathan GUERREIRO
πŸ‡·πŸ‡Ί457454454-0.00
91.9095.3088.6094.9095.60101.70107.3097.0096.7096.79
5Lorraine MCNAMARA
Quinn CARPENTER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ844646567-0.00
78.0098.2095.4092.7099.3091.00101.9091.6091.5093.96
6Shiyue WANG
Xinyu LIU
πŸ‡¨πŸ‡³566775746-0.00
90.3092.9090.5091.5089.5093.2089.0098.6091.6092.10
AUSFRAUSAKORCANRUSHUNCHNCZEDed.
SkaterNatπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡«πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡­πŸ‡ΊπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡¨πŸ‡ΏTSS
7Elliana POGREBINSKY
Alex BENOIT
πŸ‡ΊπŸ‡Έ675567675-0.00
89.3092.4091.1093.6091.9087.4093.2088.8091.7091.15
8Angelique ABACHKINA
Louis THAURON
πŸ‡«πŸ‡·788888888-0.00
80.5087.2081.1087.0083.1081.3088.7085.4087.1084.99
9Hong CHEN
Yan ZHAO
πŸ‡¨πŸ‡³10999109999-0.00
62.7068.5069.3070.9065.5072.7073.2074.1071.6070.25
10Xiaotong WANG
Kaige ZHAO
πŸ‡¨πŸ‡³9101010910101010-0.00
64.5062.8063.2064.0066.5062.9065.6063.1064.3063.92

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.