Share
Tweet

2017 GP Cup of China Short Dance
Total Segment Score Tallies

AUSFRAUSAKORCANRUSHUNCHNCZEDed.
SkaterNatπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡«πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡­πŸ‡ΊπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡¨πŸ‡ΏTSS
1Gabriella PAPADAKIS
Guillaume CIZERON
πŸ‡«πŸ‡·111111111-0.00
80.5080.6083.2078.6080.4082.0082.8081.1079.8081.10
2Madison CHOCK
Evan BATES
πŸ‡ΊπŸ‡Έ222323233-0.00
75.0072.2077.0069.6073.8071.2074.7069.8071.3072.66
3Ekaterina BOBROVA
Dmitri SOLOVIEV
πŸ‡·πŸ‡Ί333232322-0.00
73.4071.2073.7070.2071.4072.6073.6072.3073.0072.34
4Tiffani ZAGORSKI
Jonathan GUERREIRO
πŸ‡·πŸ‡Ί444544444-0.00
65.6065.6070.6062.7067.0068.2072.3069.4066.7067.62
5Lorraine MCNAMARA
Quinn CARPENTER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ655455566-0.00
61.4063.9068.7065.1066.1064.1064.2060.6059.7063.65
6Angelique ABACHKINA
Louis THAURON
πŸ‡«πŸ‡·567768687-0.00
61.6060.3062.0059.8061.2058.2061.7056.9056.4059.91
AUSFRAUSAKORCANRUSHUNCHNCZEDed.
SkaterNatπŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡«πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡­πŸ‡ΊπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡¨πŸ‡ΏTSS
7Elliana POGREBINSKY
Alex BENOIT
πŸ‡ΊπŸ‡Έ876677778-0.00
58.2058.8063.3062.2058.5059.0061.2057.2055.8059.32
8Shiyue WANG
Xinyu LIU
πŸ‡¨πŸ‡³788886855-0.00
58.3058.6060.1058.7053.4060.4058.4061.9060.3059.07
9Hong CHEN
Yan ZHAO
πŸ‡¨πŸ‡³999999999-0.00
42.9046.3048.2046.5048.5046.8048.9047.6048.3047.39
10Xiaotong WANG
Kaige ZHAO
πŸ‡¨πŸ‡³101010101010101010-0.00
36.8039.8040.2038.7041.5037.6038.5037.4038.8038.74

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.