Share
Tweet

2018 US Nationals Short Dance
Total Segment Score Tallies

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Maia SHIBUTANI
Alex SHIBUTANI
πŸ‡ΊπŸ‡Έ111111111-0.00
83.3081.2080.8082.4082.9080.8081.9083.0084.3082.33
2Madison HUBBELL
Zachary DONOHUE
πŸ‡ΊπŸ‡Έ222222222-0.00
80.2077.7078.3080.1080.0078.5077.7079.2080.4079.10
3Madison CHOCK
Evan BATES
πŸ‡ΊπŸ‡Έ333333333-0.00
79.1077.1078.0078.4078.4077.4076.1076.5079.0077.61
4Kaitlin HAWAYEK
Jean-Luc BAKER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ445544554-0.00
74.6073.0071.7071.6076.1074.0069.5074.0073.2073.18
5Rachel PARSONS
Michael PARSONS
πŸ‡ΊπŸ‡Έ554455445-0.00
72.8070.1072.8072.8071.2073.0073.6075.0073.0072.69
6Lorraine MCNAMARA
Quinn CARPENTER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ666766666-0.00
68.6069.7068.7066.8068.8069.4068.6070.7069.4069.16
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Elliana POGREBINSKY
Alex BENOIT
πŸ‡ΊπŸ‡Έ777677777-0.00
68.5065.2066.2068.5065.8066.6065.0066.3065.1066.41
8Alexandra ALDRIDGE
Daniel EATON
πŸ‡ΊπŸ‡Έ889888888-0.00
62.8060.7055.7060.6063.5061.1061.2062.1062.2061.21
9Karina MANTA
Joseph JOHNSON
πŸ‡ΊπŸ‡Έ99109109999-0.00
61.6059.8054.9057.6057.7058.6054.9058.7060.2058.29
10Julia BIECHLER
Damian DODGE
πŸ‡ΊπŸ‡Έ1010810910101010-0.00
52.6054.5055.8057.1058.1052.1052.4053.3056.4054.53
11Elicia REYNOLDS
Stephen REYNOLDS
πŸ‡ΊπŸ‡Έ111111111111111111-2.00
42.3040.7043.4040.9042.7039.1041.1039.5040.1040.92
12Cassidy KLOPSTOCK
Jacob SCHEDL
πŸ‡ΊπŸ‡Έ121212121212121212-0.00
39.6038.5039.3038.4035.8036.5032.8033.4037.7037.16
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
13Ashley BAIN
Oleg ALTUKHOV
πŸ‡ΊπŸ‡Έ131313131313131313-1.00
31.0033.3036.6029.7032.3031.9028.4026.9031.6031.17

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.