Share
Tweet

2018 US Nationals Ladies Free Skate
Total Segment Score Tallies

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Bradie TENNELLπŸ‡ΊπŸ‡Έ121111111-0.00
150.12143.02151.42141.52148.02144.32145.32142.32143.82145.72
2Mirai NAGASUπŸ‡ΊπŸ‡Έ212222222-0.00
141.68146.48151.38140.78142.38135.28137.38136.58135.48140.75
3Ashley WAGNERπŸ‡ΊπŸ‡Έ344434443-0.00
139.16126.16131.96130.26136.06128.06122.36130.06129.56130.25
4Karen CHENπŸ‡ΊπŸ‡Έ436745334-0.00
130.74128.54130.34117.84134.04126.34125.24131.94128.64129.11
5Starr ANDREWSπŸ‡ΊπŸ‡Έ663353576-0.00
127.06123.26133.16131.36133.46133.66119.86122.36122.76127.36
6Mariah BELLπŸ‡ΊπŸ‡Έ575566655-1.00
130.05123.15131.75125.55133.25125.05118.65127.85126.65127.16
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Angela WANGπŸ‡ΊπŸ‡Έ757677767-0.00
123.05126.15121.05122.75123.65115.15116.55122.55117.45121.01
8Courtney HICKSπŸ‡ΊπŸ‡Έ889889988-1.00
109.13107.33106.83108.43110.13104.53105.33109.63109.33107.67
9Amber GLENNπŸ‡ΊπŸ‡Έ1011810910899-0.00
107.71104.01110.5198.91109.41103.11108.01106.11105.31106.44
10Brynne MCISAACπŸ‡ΊπŸ‡Έ11101291011121112-0.00
106.30104.50100.70101.90103.40102.9093.80100.8098.20101.57
11Tessa HONGπŸ‡ΊπŸ‡Έ12913111312101010-2.00
103.45105.05100.6596.3598.2599.35103.25102.65101.95101.04
12Kaitlyn NGUYENπŸ‡ΊπŸ‡Έ9121013148111414-0.00
107.95102.75103.2594.4596.45106.6598.2595.5595.4599.90
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
13Franchesca CHIERAπŸ‡ΊπŸ‡Έ151411141113131313-0.00
97.6798.77103.1794.27102.2796.4790.9795.8797.8797.14
14Caroline ZHANGπŸ‡ΊπŸ‡Έ141315121216141611-2.00
102.75100.6594.9596.15102.0587.9587.1593.0599.4596.09
15Emmy MAπŸ‡ΊπŸ‡Έ171717171514151215-1.00
94.9494.3488.3486.6493.2495.2486.6498.3493.8492.47
16Hannah MILLERπŸ‡ΊπŸ‡Έ161514161615161517-1.00
96.3397.9395.6387.5387.3393.9386.0393.7387.9391.57
17Megan WESSENBERGπŸ‡ΊπŸ‡Έ131616151717171716-2.00
102.9996.2993.4994.1986.2987.2980.5985.7988.4990.83
18Katie MCBEATHπŸ‡ΊπŸ‡Έ181919181918191819-0.00
82.9975.7974.9972.4979.5979.8965.8975.7974.2976.11
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
19Vivian LEπŸ‡ΊπŸ‡Έ191818191819181918-6.00
80.4279.9277.7260.8280.4276.0273.2272.3276.0275.95
20Emily CHANπŸ‡ΊπŸ‡Έ202020202020202020-2.00
60.4462.7463.0450.9464.3453.8461.6459.6459.5459.64

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.