Share
Tweet

2018 US Nationals Ladies Short Program
Total Segment Score Tallies

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Bradie TENNELLπŸ‡ΊπŸ‡Έ222121112-0.00
70.8472.4473.5472.7471.8475.4477.1474.9473.6473.79
2Mirai NAGASUπŸ‡ΊπŸ‡Έ111212321-0.00
75.5173.7174.1168.3172.2173.9170.4172.0173.7173.09
3Karen CHENπŸ‡ΊπŸ‡Έ333443233-0.00
69.5468.2468.0465.4467.9472.7473.4469.3469.0469.48
4Angela WANGπŸ‡ΊπŸ‡Έ846336444-0.00
62.7467.0465.1466.3468.5464.7470.3468.4466.7467.00
5Ashley WAGNERπŸ‡ΊπŸ‡Έ554565575-0.00
66.1466.2466.1462.7465.2469.0469.7464.0464.3465.94
6Mariah BELLπŸ‡ΊπŸ‡Έ667654656-0.00
65.7664.8663.3660.8665.9669.2665.5665.8664.1665.18
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Polina EDMUNDSπŸ‡ΊπŸ‡Έ7859881067-0.00
62.9364.5365.5359.4363.8363.0363.3365.4363.8363.78
8Starr ANDREWSπŸ‡ΊπŸ‡Έ4118797898-0.00
66.7461.2459.9460.8462.7463.3463.7461.4463.2462.55
9Amber GLENNπŸ‡ΊπŸ‡Έ109101079789-1.00
60.6362.8358.1359.2364.3359.5364.6361.7362.5361.62
10Caroline ZHANGπŸ‡ΊπŸ‡Έ97981012111010-0.00
62.5564.5558.8559.7560.6555.5560.2561.3560.0560.29
11Courtney HICKSπŸ‡ΊπŸ‡Έ13131412111191111-0.00
55.5258.2252.9254.0258.9256.8263.4260.1259.4257.81
12Hannah MILLERπŸ‡ΊπŸ‡Έ121011111310131212-0.00
58.0661.6656.5656.5657.1657.4656.4658.2656.4657.57
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
13Tessa HONGπŸ‡ΊπŸ‡Έ111212131513121313-2.00
58.0958.7953.7953.7952.6954.6956.8958.0954.5955.82
14Franchesca CHIERAπŸ‡ΊπŸ‡Έ141413141214141414-1.00
52.9355.1353.0352.9357.8349.2354.3354.8353.6353.85
15Katie MCBEATHπŸ‡ΊπŸ‡Έ151615151418161516-1.00
49.3348.0346.4348.2355.3345.0348.4351.0348.6348.53
16Vivian LEπŸ‡ΊπŸ‡Έ161516182116181617-1.00
49.1348.8343.8342.8345.4347.3345.9348.9346.1346.65
17Kaitlyn NGUYENπŸ‡ΊπŸ‡Έ191718171817151715-1.00
44.9147.4143.3142.9147.1145.7148.6145.5150.3146.30
18Emmy MAπŸ‡ΊπŸ‡Έ181919161615201820-1.00
45.2346.7342.7346.1349.5347.4343.6345.0344.0345.55
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
19Emily CHANπŸ‡ΊπŸ‡Έ172021211919171919-1.00
46.2045.7040.1039.2047.0044.9047.1045.0044.9044.79
20Brynne MCISAACπŸ‡ΊπŸ‡Έ201817222020212018-1.00
41.0347.0343.5339.1346.0342.1343.2344.4346.0343.97
21Ashley LINπŸ‡ΊπŸ‡Έ212120192221192221-2.00
40.9744.9741.7740.1742.1741.9744.1742.0742.5742.33
22Megan WESSENBERGπŸ‡ΊπŸ‡Έ222222201722222122-1.00
40.2343.6338.1339.6349.4339.4338.5342.3341.3340.90

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.