Share
Tweet

2018 US Nationals Mens Free Skate
Total Segment Score Tallies

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Nathan CHENπŸ‡ΊπŸ‡Έ111111111-0.00
208.59213.29213.89211.79207.29212.29211.99213.69200.49210.78
2Ross MINERπŸ‡ΊπŸ‡Έ232223332-0.00
186.21187.21190.41182.01180.51185.11186.11185.01185.01185.60
3Vincent ZHOUπŸ‡ΊπŸ‡Έ323332223-1.00
185.99190.79184.49178.39179.49190.09187.49190.09175.49184.81
4Adam RIPPONπŸ‡ΊπŸ‡Έ444444447-1.00
172.64177.44178.44171.44169.64171.14170.64168.44157.74171.82
5Grant HOCHSTEINπŸ‡ΊπŸ‡Έ555655654-0.00
165.98168.58168.38158.78161.48162.28155.88161.68163.48163.13
6Jason BROWNπŸ‡ΊπŸ‡Έ666566566-1.00
161.78161.58159.58164.38160.78155.28161.28158.08159.28160.45
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Tomoki HIWATASHIπŸ‡ΊπŸ‡Έ10987791175-0.00
154.16153.86157.36153.16151.96149.66143.96158.06162.76154.05
8Alexander JOHNSONπŸ‡ΊπŸ‡Έ7778988118-0.00
158.24158.74159.14150.34144.14152.04155.14143.34154.44153.02
9Timothy DOLENSKYπŸ‡ΊπŸ‡Έ9812101077810-2.00
154.81155.01145.21147.91143.21153.21155.81156.51149.81151.27
10Max AARONπŸ‡ΊπŸ‡Έ812119810999-0.00
158.18146.28146.48148.18149.48148.78146.58151.48150.08149.25
11Jimmy MAπŸ‡ΊπŸ‡Έ111010121112101011-0.00
150.46152.56150.26137.66142.86141.06145.36150.56148.46147.13
12Sean RABBITTπŸ‡ΊπŸ‡Έ12119141314121213-0.00
147.22147.22150.62134.82138.32137.12143.22136.92135.72141.24
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
13Alexei KRASNOZHONπŸ‡ΊπŸ‡Έ131314111211141412-1.00
145.88145.18140.38146.98141.18142.68130.58129.78141.28141.00
14Andrew TORGASHEVπŸ‡ΊπŸ‡Έ141413131413131314-1.00
134.03137.73143.93136.63134.43138.43132.03133.03131.43135.69
15Jordan MOELLERπŸ‡ΊπŸ‡Έ161515151516161615-1.00
124.42125.82132.32129.12126.42122.22120.52120.62120.92124.86
16Ben JALOVICKπŸ‡ΊπŸ‡Έ181616161615171816-0.00
120.62125.02125.42122.02123.92128.32119.42108.52120.42122.21
17Daniel KULENKAMPπŸ‡ΊπŸ‡Έ151718171718181517-2.00
127.58120.48114.48116.38117.38113.98110.68120.68120.08117.80
18Emmanuel SAVARYπŸ‡ΊπŸ‡Έ192019181920151920-1.00
114.96115.16113.36113.56110.76111.76121.46107.76107.26112.48
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
19Scott DYERπŸ‡ΊπŸ‡Έ211920191817211721-0.00
111.36115.36111.56112.86111.86117.06103.16113.46106.86111.87
20Sebastien PAYANNETπŸ‡ΊπŸ‡Έ171821202119192018-3.00
122.57118.67108.67109.97106.67111.77108.47105.67115.77111.60
21Kevin SHUMπŸ‡ΊπŸ‡Έ202117212021202119-0.00
114.91114.71120.81109.41109.21111.41108.21100.91113.61111.29

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.