Share
Tweet

2019 Four Continents Pairs Free Skate
Total Segment Score Tallies

KORUZBUSACHNNZLTWNCANJPNDed.
SkaterNatπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΏπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡―πŸ‡΅TSS
1Wenjing SUI
Cong HAN
πŸ‡¨πŸ‡³32121211-1.00
137.26137.49135.18137.17139.67134.22136.73137.97136.92
2Kirsten MOORE-TOWERS
Michael MARINARO
πŸ‡¨πŸ‡¦21235123-0.00
139.47143.73134.69134.28124.53139.62135.19135.49136.39
3Cheng PENG
Yang JIN
πŸ‡¨πŸ‡³13412332-0.00
141.12137.29129.63138.79133.93133.91133.84136.85135.94
4Ashley CAIN
Timothy LEDUC
πŸ‡ΊπŸ‡Έ44344544-0.00
136.24131.49130.39133.93124.90117.82126.82130.44129.33
5Haven DENNEY
Brandon FRAZIER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ56553455-0.00
122.36118.22123.59125.95128.12121.40121.15120.81122.47
6Tarah KAYNE
Danny O'SHEA
πŸ‡ΊπŸ‡Έ65666666-2.00
114.22118.29110.83117.91112.08115.98112.66110.53114.02
KORUZBUSACHNNZLTWNCANJPNDed.
SkaterNatπŸ‡°πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΏπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡―πŸ‡΅TSS
7Camille RUEST
Andrew WOLFE
πŸ‡¨πŸ‡¦77777787-3.00
102.72100.4996.55105.38103.8497.79101.06102.88101.53
8Evelyn WALSH
Trennt MICHAUD
πŸ‡¨πŸ‡¦88888878-1.00
95.5496.1195.3798.4895.9296.33101.20100.1597.14

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.