Share
Tweet
Highlight:
RDSkaterPCSSkate
Skills
TransPerfCompInterp
1Avonley NGUYEN
Vadym KOLESNIK
222222
30.207.467.327.717.547.71
2Sofia SHEVCHENKO
Igor EREMENKO
111111
30.757.617.547.797.717.79
3Polina IVANENKO
Daniil KARPOV
333333
28.727.117.047.187.297.29
4Darya POPOVA
Volodymyr BYELIKOV
444444
27.146.796.646.796.936.79
5Ellie FISHER
Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE
555555
26.516.616.436.716.756.64
6Alicia FABBRI
Paul AYER
665666
26.146.576.436.466.686.54
7Alina EFIMOVA
Alexander PETROV
878788
23.716.005.715.965.966.00
8Francesca RIGHI
Aleksei DUBROVIN
787777
23.885.935.755.966.076.14
9Emily ROSE BROWN
James HERNANDEZ
999999
22.605.825.545.645.685.57
10Charise MATTHAEI
Maximilian PFISTERER
111010111111
21.405.435.215.365.325.43
11Darja NETJAGA
Marko Jevgeni GAIDAJENKO
1011101099
21.835.325.215.505.685.57
12Mariia NOSOVITSKAYA
Mikhail NOSOVITSKIY
121213121312
18.644.754.544.614.794.61
13Marina PHILIPPOVA
Vadym KRAVTSOV
141414131414
17.094.254.044.254.544.29
14Sophia Sl MITSAKOS
Jeffrey WONG
151515151515
15.713.963.793.964.003.93
15Villö MARTON
Danyil SEMKO
131312131213
18.374.644.644.254.864.57

Follow us on Twitter!

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.