Share
Tweet
Highlight:
FSSkaterPCSSkate
Skills
TransPerfCompInterp
1
🇯🇵
Shoma
UNO
111111
89.929.078.649.079.079.11
2
🇯🇵
Keiji
TANAKA
333333
80.668.297.688.078.118.18
3
🇯🇵
Kazuki
TOMONO
455444
77.147.717.297.757.867.96
4
🇯🇵
Daisuke
TAKAHASHI
221222
88.508.828.648.799.009.00
5
🇯🇵
Tatsuya
TSUBOI
108891011
71.007.326.827.217.117.04
6
🇯🇵
Yuma
KAGIYAMA
131113121315
67.707.186.326.966.756.64
7
🇯🇵
Yuto
KISHINA
7710678
72.267.436.717.397.217.39
8
🇯🇵
Sota
YAMAMOTO
666676
73.347.686.937.397.217.46
9
🇯🇵
Shun
SATO
201621182122
60.366.505.646.295.965.79
10
🇯🇵
Taichiro
YAMAKUMA
8119866
72.227.186.757.367.367.46
11
🇯🇵
Koshiro
SHIMADA
544555
76.507.827.437.507.757.75
12
🇯🇵
Hiroaki
SATOU
9971099
71.087.256.867.047.147.25
13
🇯🇵
Shu
NAKAMURA
11911111110
69.867.256.647.006.937.11
14
🇯🇵
Ryuju
HINO
141314151514
66.506.896.256.756.616.75
15
🇯🇵
Jun
SUZUKI
151715141413
65.586.436.076.796.686.82
16
🇯🇵
Sena
MIYAKE
121312121212
68.206.896.366.966.897.00
17
🇯🇵
Kazuki
KUSHIDA
161515171618
63.786.616.076.326.466.43
18
🇯🇵
Keiichiro
SASAHARA
192019191916
62.666.365.936.256.296.50
19
🇯🇵
Kento
KOBAYASHI
181918161719
62.926.395.966.366.436.32
20
🇯🇵
Koshin
YAMADA
222322212120
58.765.755.575.965.966.14
21
🇯🇵
Tsunehito
KARAKAWA
212120222021
59.366.185.825.826.005.86
22
🇯🇵
Junya
WATANABE
171717201716
63.166.436.046.186.436.50
23
🇯🇵
Yoji
NAKANO
232223232324
55.365.865.255.545.575.46
24
🇯🇵
Kousuke
NAKANO
242423242323
55.145.715.255.435.575.61

Follow us on Twitter.

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.