2005/2006 Pairs Grand Prix Standings

Tie Breakers

1. Highest placement at an event.
2. Highest combined total scores in both events.

TeamTB1TotπŸ‡ΊπŸ‡Έ
GPUSA
πŸ‡¨πŸ‡¦
GPCAN
πŸ‡¨πŸ‡³
GPCHN
πŸ‡«πŸ‡·
GPFRA
πŸ‡·πŸ‡Ί
GPRUS
πŸ‡―πŸ‡΅
GPJPN
πŸ‡―πŸ‡΅
GPF
TB2
1.Totmianina / MarininπŸ‡·πŸ‡Ί1.301.151.151.
384.82SB 186.90SB 197.92 193.60
2.Zhang / ZhangπŸ‡¨πŸ‡³1.301.151.152.
350.60SB 179.14 171.46PB 186.12
3.Petrova / TikhonovπŸ‡·πŸ‡Ί1.282.131.154.
359.52SB 174.14SB 185.38 178.10
4.Savchenko / SzolkowyπŸ‡©πŸ‡ͺ1.281.152.133.
346.44PB 175.60 170.84PB 180.10
5.Pang / TongπŸ‡¨πŸ‡³2.262.132.136.
359.10SB 176.46SB 182.64 168.34
6.Obertas / SlavnovπŸ‡·πŸ‡Ί2.243.112.135.
336.00SB 160.40SB 175.60 169.20
7.Inoue / BaldwinπŸ‡ΊπŸ‡Έ2.222.134.9
328.10PB 164.44 163.66
8.Marcoux / BuntinπŸ‡¨πŸ‡¦3.223.113.11
333.82SB 158.90PB 174.92
9.Zagorska / SiudekπŸ‡΅πŸ‡±3.223.113.11
324.22SB 162.48 161.74
10.Putnam / WirtzπŸ‡¨πŸ‡¦4.164.95.7
293.08SB 154.42 138.66
11.Borzenkova / ChuvilaevπŸ‡·πŸ‡Ί4.165.74.9
279.94SB 141.52 138.42
12.Shestakova / LebedevπŸ‡·πŸ‡Ί5.145.75.7
281.40PB 142.12 139.28
13.Wakamatsu / FecteauπŸ‡¨πŸ‡¦3.116.03.11
278.76SB 140.14 138.62
14.DubΓ© / DavisonπŸ‡¨πŸ‡¦4.96.04.9
309.68PB 152.20PB 157.48
15.Mukhortova / TrankovπŸ‡·πŸ‡Ί4.97.04.9
282.54SB 136.12SB 146.42
16.Langlois / HayπŸ‡¨πŸ‡¦4.94.9
142.76PB 142.76
17.Vise / KoleπŸ‡ΊπŸ‡Έ5.77.05.7
265.32SB 134.24 131.08
18.Hinzmann / ParchemπŸ‡ΊπŸ‡Έ5.75.7
154.30PB 154.30
19.Pylkina / HognerπŸ‡ΈπŸ‡ͺ6.07.06.0
263.74SB 128.94SB 134.80
20.Castile / OkolskiπŸ‡ΊπŸ‡Έ6.06.08.0
263.12PB 130.26PB 132.86
21.Aganina / KnyazevπŸ‡ΊπŸ‡Ώ6.07.06.0
228.54SB 114.46 114.08
22.Orscher / LucashπŸ‡ΊπŸ‡Έ6.06.0
129.98SB 129.98
23.Handke / WendeπŸ‡©πŸ‡ͺ7.07.08.0
262.58SB 133.84 128.74
24.Spassova / TodorovπŸ‡§πŸ‡¬7.08.07.0
221.26SB 109.74SB 111.52
25.Pla / BonheurπŸ‡«πŸ‡·8.08.09.0
253.82SB 130.48 123.34
26.Evora / LadwigπŸ‡ΊπŸ‡Έ8.09.08.0
252.06SB 128.02 124.04
27.Fitze / RexπŸ‡©πŸ‡ͺ9.09.0
127.54PB 127.54
28.Beloglazova / BekhπŸ‡ΊπŸ‡¦10.010.0
109.82 109.82
29.Rennik / SaksπŸ‡ͺπŸ‡ͺ10.010.0
106.48 106.48

Twitter β€’ Tools β€’ Blog β€’ About β€’ Privacy β€’ Terms β€’ Database β€’ Contact

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.

––––––––––
v100