2018 US Int'l FS Classic Mens Free Skate
Total Segment Score Tallies

TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
1Vincent ZHOUπŸ‡ΊπŸ‡Έ1
145.58
1
139.78
1
149.25
1
140.80
1
142.58
1
144.82
1
139.87
-1.00
142.90
2Nam NGUYENπŸ‡¨πŸ‡¦3
134.67
2
132.41
3
134.68
3
129.42
2
132.67
2
137.21
3
127.91
-0.00
133.24
3Jimmy MAπŸ‡ΊπŸ‡Έ2
140.10
4
131.00
2
138.68
2
138.00
5
118.77
4
128.41
2
130.81
-0.00
132.89
4Michal BREZINAπŸ‡¨πŸ‡Ώ4
132.24
3
131.21
6
123.63
4
127.22
3
129.68
3
129.94
4
123.60
-2.00
128.70
5Hiroaki SATOπŸ‡―πŸ‡΅6
121.77
5
119.88
4
128.97
5
119.81
7
114.33
6
118.27
5
118.31
-0.00
119.96
6Slavik HAYRAPETYANπŸ‡¦πŸ‡²5
121.80
6
116.53
7
119.76
6
118.68
4
125.84
5
123.09
6
110.63
-1.00
119.93
TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
7Harrison Jon-Yen WONGπŸ‡­πŸ‡°7
111.60
7
109.62
5
126.66
8
112.57
6
117.33
7
113.36
7
110.35
-0.00
113.79
8Andrew DODDSπŸ‡¦πŸ‡Ί9
104.76
8
100.96
8
112.84
7
115.20
8
103.98
8
105.40
8
102.58
-1.00
106.13
9Micah TANGπŸ‡ΉπŸ‡Ό8
105.01
9
90.20
9
111.59
9
90.19
9
98.48
9
104.32
9
88.58
-0.00
98.09
10Yaroslav PANIOTπŸ‡ΊπŸ‡¦10
98.67
10
87.88
10
98.88
10
85.33
10
88.93
10
90.98
10
86.20
-2.00
90.82
11Jordan DODDSπŸ‡¦πŸ‡Ί11
86.02
11
78.09
11
93.00
11
84.83
11
84.25
11
88.19
11
75.42
-0.00
84.51
12Chih-Sheng CHANGπŸ‡ΉπŸ‡Ό12
75.42
12
68.96
12
71.85
12
66.00
12
67.36
12
74.50
12
54.87
-1.00
69.47
TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
13Yamato ROWEπŸ‡΅πŸ‡­13
66.64
13
53.28
13
66.81
13
53.90
13
55.41
13
68.05
13
54.39
-4.00
59.80

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.