2018 US Int'l FS Classic Mens Short Program
Total Segment Score Tallies

TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
1Nam NGUYENπŸ‡¨πŸ‡¦2
80.93
1
81.17
1
82.94
2
79.76
1
81.18
2
74.58
1
77.37
-0.00
80.28
2Michal BREZINAπŸ‡¨πŸ‡Ώ1
82.14
2
80.88
2
77.63
1
83.83
3
77.36
1
79.48
2
75.24
-0.00
79.57
3Yaroslav PANIOTπŸ‡ΊπŸ‡¦3
74.06
3
76.86
5
73.74
3
78.68
2
80.06
3
73.91
4
68.71
-0.00
74.97
4Jimmy MAπŸ‡ΊπŸ‡Έ4
70.50
4
71.02
4
74.09
4
77.85
4
75.64
4
73.21
3
69.41
-2.00
73.21
5Slavik HAYRAPETYANπŸ‡¦πŸ‡²5
67.27
5
64.60
3
75.42
5
71.46
5
72.74
5
68.01
5
64.89
-0.00
69.00
6Vincent ZHOUπŸ‡ΊπŸ‡Έ6
62.97
6
63.77
6
62.24
6
65.58
8
61.72
6
59.11
7
56.08
-1.00
61.72
TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
7Harrison Jon-Yen WONGπŸ‡­πŸ‡°8
56.39
9
52.92
9
58.48
10
58.70
7
62.24
8
56.96
6
60.81
-0.00
57.80
8Micah TANGπŸ‡ΉπŸ‡Ό10
55.37
10
51.29
8
59.03
8
60.32
6
65.84
7
57.99
10
49.56
-0.00
56.81
9Hiroaki SATOπŸ‡―πŸ‡΅7
57.93
7
58.76
10
56.85
9
59.98
9
52.52
9
55.87
9
51.09
-4.00
56.34
10Andrew DODDSπŸ‡¦πŸ‡Ί9
56.10
8
53.55
7
60.08
7
60.81
10
51.54
10
52.06
8
52.07
-0.00
54.77
11Yamato ROWEπŸ‡΅πŸ‡­11
50.09
11
45.34
12
51.54
11
53.08
11
50.13
11
51.62
12
44.65
-1.00
49.75
12Jordan DODDSπŸ‡¦πŸ‡Ί12
42.02
12
41.93
11
52.44
12
49.59
12
44.40
12
44.25
11
46.30
-1.00
45.62
TWNJPNUSACANSRBCZENEDDed.
SkaterNatπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡¨πŸ‡ΏπŸ‡³πŸ‡±TSS
13Chih-Sheng CHANGπŸ‡ΉπŸ‡Ό13
39.48
13
38.98
13
41.59
13
43.50
13
37.84
13
39.97
13
37.68
-0.00
40.17

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.