2010 GP Skate America Mens Free Skate
Total Segment Score Tallies

ISUISUISUISUISUISUISUISUISUDed.
SkaterNatπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊTSS
Note: Judges Scrambled Per Skater By ISU
1Daisuke TAKAHASHIπŸ‡―πŸ‡΅
149.13
152.53
144.83
152.63
150.83
146.33
149.03
151.03
140.83
-1.00
148.95
2Nobunari ODAπŸ‡―πŸ‡΅
149.21
147.11
144.11
147.41
141.71
151.31
151.31
146.11
144.81
-1.00
146.81
3Armin MAHBANOOZADEHπŸ‡ΊπŸ‡Έ
141.22
147.22
147.22
141.52
141.92
135.72
141.22
145.52
147.92
-0.00
143.56
4Daisuke MURAKAMIπŸ‡―πŸ‡΅
136.42
129.12
134.62
139.12
133.72
137.32
137.62
136.62
136.42
-1.00
135.99
5Kevin VAN DER PERRENπŸ‡§πŸ‡ͺ
134.63
129.83
132.83
133.83
141.33
121.13
127.53
131.83
135.33
-0.00
132.41
6Shawn SAWYERπŸ‡¨πŸ‡¦
133.31
123.01
127.61
131.71
128.31
130.21
125.11
137.01
129.11
-0.00
129.68
ISUISUISUISUISUISUISUISUISUDed.
SkaterNatπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊTSS
Note: Judges Scrambled Per Skater By ISU
7Adam RIPPONπŸ‡ΊπŸ‡Έ
133.86
129.96
130.66
131.06
121.46
129.56
131.86
125.36
127.46
-1.00
129.18
8Stephen CARRIEREπŸ‡ΊπŸ‡Έ
125.82
122.42
124.72
127.42
123.62
122.32
127.92
129.72
124.32
-1.00
125.06
9Adrian SCHULTHEISSπŸ‡ΈπŸ‡ͺ
122.90
128.30
128.30
122.20
123.70
120.40
126.60
126.40
124.40
-0.00
124.49
10Nan SONGπŸ‡¨πŸ‡³
123.34
119.14
115.84
120.24
107.64
116.14
121.94
114.54
118.04
-1.00
117.89
11Denis TENπŸ‡°πŸ‡Ώ
115.79
107.89
115.79
108.89
108.89
110.49
108.59
111.39
118.29
-5.00
111.61
12Viktor PFEIFERπŸ‡¦πŸ‡Ή
112.87
103.77
112.97
104.97
109.97
98.67
97.97
116.37
106.47
-1.00
107.46

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.