2014 GP Cup of China Ladies Short Program
Total Segment Score Tallies

ISUISUISUISUISUISUISUISUISUDed.
SkaterNatπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊTSS
Note: Judges Scrambled Per Skater By ISU
1Julia LIPNITSKAIAπŸ‡·πŸ‡Ί
62.46
70.36
71.26
66.86
69.96
68.06
71.86
70.06
67.86
-0.00
69.56
2Elizaveta TUKTAMYSHEVAπŸ‡·πŸ‡Ί
69.23
66.73
69.63
70.93
65.83
69.73
66.03
68.73
64.83
-0.00
67.99
3Kanako MURAKAMIπŸ‡―πŸ‡΅
58.10
60.30
64.80
62.50
60.20
57.90
60.40
59.00
61.80
-0.00
60.44
4Gabrielle DALEMANπŸ‡¨πŸ‡¦
55.66
56.56
57.16
61.36
57.36
62.36
58.76
57.86
60.66
-0.00
58.49
5Zijun LIπŸ‡¨πŸ‡³
53.39
52.89
55.29
52.99
54.29
53.19
54.09
54.79
51.29
-1.00
53.66
6Viktoria HELGESSONπŸ‡ΈπŸ‡ͺ
52.13
52.03
51.13
52.13
51.33
51.23
52.03
52.83
55.63
-0.00
52.00
ISUISUISUISUISUISUISUISUISUDed.
SkaterNatπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡ͺπŸ‡ΊTSS
Note: Judges Scrambled Per Skater By ISU
7Polina EDMUNDSπŸ‡ΊπŸ‡Έ
48.23
51.13
55.33
49.93
48.73
48.13
49.13
53.33
50.63
-1.00
50.32
8Christina GAOπŸ‡ΊπŸ‡Έ
46.78
47.38
47.18
45.38
48.58
47.38
46.98
47.28
47.98
-0.00
47.15
9Hae Jin KIMπŸ‡°πŸ‡·
42.80
46.30
47.30
44.60
44.80
42.40
46.20
46.70
42.80
-1.00
44.72
10Anne Line GJERSEMπŸ‡³πŸ‡΄
37.80
38.40
43.80
42.50
44.70
41.40
42.70
41.50
43.40
-0.00
41.93
11Ashley CAINπŸ‡ΊπŸ‡Έ
36.83
37.83
42.83
41.33
39.13
40.73
38.73
43.23
38.23
-1.00
39.80

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.