Share
Tweet

2018 US Nationals Pairs Free Skate
Total Segment Score Tallies

USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Alexa SCIMECA
Chris KNIERIM
πŸ‡ΊπŸ‡Έ211115115-1.00
132.10141.30140.70139.40132.70128.70141.30133.80125.10135.50
2Tarah KAYNE
Danny O'SHEA
πŸ‡ΊπŸ‡Έ323223221-1.00
128.68133.08126.28130.98129.68129.98137.58130.88142.38131.87
3Deanna STELLATO
Nathan BARTHOLOMAY
πŸ‡ΊπŸ‡Έ134341433-1.00
132.80130.10119.60129.00125.20135.50131.60129.90130.20129.81
4Ashley CAIN
Timothy LEDUC
πŸ‡ΊπŸ‡Έ542432352-0.00
123.70123.50126.80125.30125.30132.30131.70123.70134.20127.11
5Haven DENNEY
Brandon FRAZIER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ455656566-0.00
123.80122.80116.50124.50122.70123.60128.90121.30120.10122.69
6Marissa CASTELLI
Mervin TRAN
πŸ‡ΊπŸ‡Έ666564644-0.00
117.10118.60116.00125.20115.00129.00118.90129.80126.20121.63
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Jessica CALALANG
Zack SIDHU
πŸ‡ΊπŸ‡Έ898877977-0.00
111.48100.08106.28109.78114.98117.18111.08116.48118.88111.80
8Erika SMITH
AJ REISS
πŸ‡ΊπŸ‡Έ10871088799-2.00
104.00102.80109.00108.30112.10111.90113.00104.30107.80108.08
9Chelsea LIU
Brian JOHNSON
πŸ‡ΊπŸ‡Έ7101179912810-2.00
112.0099.1095.10110.50108.00105.00100.40107.20106.20105.12
10Jessica PFUND
Joshua SANTILLAN
πŸ‡ΊπŸ‡Έ97911101281012-0.00
105.70104.20101.70105.70106.0095.90111.10100.6098.40103.10
11Nica DIGERNESS
Danny NEUDECKER
πŸ‡ΊπŸ‡Έ1111139111110128-1.00
98.8097.4090.80108.40100.4097.30102.5097.20111.90100.32
12Caitlin FIELDS
Ernie Utah STEVENS
πŸ‡ΊπŸ‡Έ131410121310131311-1.00
90.8084.3096.2098.9093.30102.00100.0096.40103.2096.63
USAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSADed.
SkaterNatπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
13Winter DEARDORFF
Max SETTLAGE
πŸ‡ΊπŸ‡Έ121212131214111113-1.00
93.6891.5892.4893.1894.1889.78101.0897.7896.0894.51
14Alexandria YAO
Jacob SIMON
πŸ‡ΊπŸ‡Έ141314151415141514-2.00
87.8087.7083.5087.1087.9088.2097.6083.8081.3087.15
15Allison TIMLEN
Justin HIGHGATE-BRUTMAN
πŸ‡ΊπŸ‡Έ151515141513151415-2.00
84.2078.3082.3088.0081.7090.0090.4085.4077.3084.35

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.