2018 JGP Canada Pairs Short Program
Total Segment Score Tallies

CHNJPNRUSTWNNZLSWECANAUSUSADed.
SkaterNatπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡ΈπŸ‡ͺπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
1Anastasia MISHINA
Aleksandr GALLIAMOV
πŸ‡·πŸ‡Ί1
67.06
1
67.76
1
67.01
1
62.41
2
67.50
1
60.57
1
64.23
1
63.58
2
65.33
-0.00
65.22
2Apollinariia PANFILOVA
Dmitry RYLOV
πŸ‡·πŸ‡Ί2
63.08
2
65.10
2
66.91
2
59.32
1
69.22
2
59.78
2
63.20
2
61.57
1
66.42
-0.00
63.92
3Daria KVARTALOVA
Alexei SVIATCHENKO
πŸ‡·πŸ‡Ί3
55.40
5
51.78
3
54.96
3
53.46
3
53.61
4
54.26
3
56.11
3
59.90
4
54.76
-1.00
54.78
4Sarah FENG
TJ NYMAN
πŸ‡ΊπŸ‡Έ8
45.86
3
57.61
5
49.50
5
49.08
4
52.94
3
55.20
5
50.13
5
51.07
3
58.36
-0.00
52.17
5Riku MIURA
Shoya ICHIHASHI
πŸ‡―πŸ‡΅5
50.65
4
53.03
4
53.30
4
50.71
5
50.93
5
52.45
4
51.28
4
53.13
5
48.10
-0.00
51.55
6Feiyao TANG
Yongchao YANG
πŸ‡¨πŸ‡³4
53.70
6
46.78
7
46.33
7
47.57
6
50.65
6
45.65
6
48.78
6
47.97
8
42.25
-0.00
47.42
CHNJPNRUSTWNNZLSWECANAUSUSADed.
SkaterNatπŸ‡¨πŸ‡³πŸ‡―πŸ‡΅πŸ‡·πŸ‡ΊπŸ‡ΉπŸ‡ΌπŸ‡³πŸ‡ΏπŸ‡ΈπŸ‡ͺπŸ‡¨πŸ‡¦πŸ‡¦πŸ‡ΊπŸ‡ΊπŸ‡ΈTSS
7Patricia ANDREW
Paxton FLETCHER
πŸ‡¨πŸ‡¦6
50.02
7
44.12
6
48.35
6
47.79
8
39.01
7
40.56
7
46.19
7
45.61
7
42.35
-0.00
44.83
8Chloe PANETTA
Benjamin MIMAR
πŸ‡¨πŸ‡¦9
41.46
9
41.45
8
44.22
9
40.91
9
37.78
8
38.55
8
41.20
9
40.91
6
44.08
-1.00
41.05
9Yuchen WANG
Yihang HUANG
πŸ‡¨πŸ‡³7
48.30
8
41.82
10
41.29
10
38.30
7
40.65
9
37.52
10
37.13
8
41.12
10
34.22
-0.00
39.62
10Camille PERREAULT
Bryan PIERRO
πŸ‡¨πŸ‡¦10
38.01
10
37.89
9
41.54
8
40.98
10
37.12
10
35.31
9
38.62
10
38.74
9
40.63
-0.00
38.74

Follow us on Twitter β€’ Tools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.