2018 JGP Amber Cup Rhythm Dance

1Arina USHAKOVA
Maxim NEKRASOV
RUSStartDedTotal
80.0067.63
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)1
69.66
1
68.48
1
70.27
1
68.01
1
69.11
1
66.07
1
68.95
1
63.28
1
62.49
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.1AT3+kpNYYY4.500.983322212115.48
2.2AT2+kpYNNY4.000.832221212014.83
3.DiSt37.452.493333223229.94
4.SqTwL4+SqTwM46.342.594344443328.93
5.RoLi45.301.233443444336.53
Judge Total TES Tally1
37.06
1
36.68
1
36.87
1
36.01
1
35.91
2
34.87
1
36.15
1
33.28
2
33.09
Total Base Value2
27.59
Total Technical Element Score1
35.71
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills1
8.00
1
7.75
1
8.25
1
7.75
1
8.25
1
7.50
1
8.25
1
7.50
1
7.25
1
7.86
Transitions1
8.00
1
7.75
1
8.25
1
7.75
1
8.00
1
7.75
1
8.00
1
7.25
1
7.25
1
7.79
Performance1
8.25
1
8.00
1
8.50
1
8.00
1
8.25
1
8.00
1
8.00
1
7.75
1
7.50
1
8.04
Composition1
8.25
1
8.25
1
8.50
1
8.25
1
8.50
1
7.50
1
8.25
1
7.50
1
7.50
1
8.07
Interpretation1
8.25
1
8.00
1
8.25
1
8.25
1
8.50
1
8.25
1
8.50
1
7.50
1
7.25
1
8.14
Judge Total PCS Tally1
32.60
1
31.80
1
33.40
1
32.00
1
33.20
1
31.20
1
32.80
1
30.00
1
29.40
Total Program Component Score (factored by 0.80)1
31.92
2Avonley NGUYEN
Vadym KOLESNIK
USAStartDedTotal
120.0063.40
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)2
64.98
2
66.73
2
64.74
2
62.14
2
66.06
2
60.81
2
65.38
2
59.56
2
59.32
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL4+SqTwM25.841.453122332-117.29
2.CuLi45.300.692222232225.99
3.1AT4+kpYYYY5.000.682211112115.68
4.2AT4+kpYYYY5.000.681311112125.68
5.MiSt37.451.942322222229.39
Judge Total TES Tally2
34.98
2
35.53
2
33.74
2
33.74
2
34.46
3
34.81
2
34.78
2
31.56
1
33.52
Total Base Value1
28.59
Total Technical Element Score2
34.03
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills2
7.50
2
7.50
2
7.75
2
7.00
2
7.75
3
6.00
2
7.50
2
7.00
2
6.25
2
7.21
Transitions2
7.25
2
7.50
2
7.50
2
6.75
2
7.75
2
6.25
2
7.50
2
6.50
2
6.50
2
7.07
Performance2
7.50
1
8.00
2
7.75
2
7.25
2
8.00
2
6.50
2
7.75
2
7.25
2
6.50
2
7.43
Composition2
7.75
1
8.25
2
8.00
2
7.25
2
8.00
3
6.50
2
7.75
2
7.00
2
6.75
2
7.50
Interpretation2
7.50
2
7.75
2
7.75
2
7.25
2
8.00
2
7.25
2
7.75
2
7.25
4
6.25
2
7.50
Judge Total PCS Tally2
30.00
2
31.20
2
31.00
2
28.40
2
31.60
3
26.00
2
30.60
2
28.00
2
25.80
Total Program Component Score (factored by 0.80)2
29.37
3Darya POPOVA
Volodymyr BYELIKOV
UKRStartDedTotal
160.0058.09
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)3
61.04
3
59.54
3
58.97
3
58.94
5
55.43
4
59.12
3
61.44
4
54.49
7
51.88
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL4+SqTwM46.341.142122122017.48
2.MiSt26.951.662312132118.61
3.1AT2+kpYYNN4.000.602211012104.60
4.2AT2+kpYTYN4.000.382111002004.38
5.RoLi45.300.401122131005.70
Judge Total TES Tally3
32.44
3
32.14
4
30.77
4
31.74
5
28.63
4
32.52
3
32.44
6
28.09
8
28.28
Total Base Value7
26.59
Total Technical Element Score4
30.77
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills3
7.00
3
6.75
3
7.00
4
6.75
5
6.75
2
6.50
3
7.25
3
6.50
6
6.00
3
6.75
Transitions3
7.00
5
6.25
3
7.00
4
6.50
5
6.50
2
6.25
3
7.00
2
6.50
8
5.50
3
6.57
Performance3
7.25
3
7.00
3
7.25
3
6.75
4
6.50
2
6.50
3
7.25
4
6.50
7
5.75
3
6.82
Composition3
7.25
3
7.25
3
7.00
3
7.00
4
6.50
2
6.75
3
7.25
3
6.75
7
6.25
3
6.93
Interpretation3
7.25
3
7.00
3
7.00
3
7.00
3
7.25
2
7.25
3
7.50
3
6.75
6
6.00
3
7.07
Judge Total PCS Tally3
28.60
3
27.40
3
28.20
4
27.20
4
26.80
2
26.60
3
29.00
3
26.40
7
23.60
Total Program Component Score (factored by 0.80)3
27.32
4Yana BUGA
Georgy POKHILYUK
AZEStartDedTotal
140.0056.37
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)4
59.61
4
57.87
6
56.18
6
56.52
3
59.29
8
52.34
4
56.25
3
55.31
8
50.47
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.1AT3+kpNYYY4.500.602211110115.10
2.2AT2+kpYNYN4.000.451111101014.45
3.SqTwL3+SqTwM46.091.042112221117.13
4.DiSt16.451.252211211107.70
5.RoLi45.300.642222232115.94
Judge Total TES Tally4
32.01
4
31.27
5
29.78
6
30.52
3
31.49
7
30.34
6
29.25
4
28.91
7
28.47
Total Base Value9
26.34
Total Technical Element Score5
30.32
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills4
6.75
5
6.25
5
6.50
5
6.50
3
7.00
9
5.25
4
6.75
3
6.50
8
5.50
4
6.39
Transitions4
6.75
3
6.50
4
6.50
5
6.25
3
6.75
8
5.25
4
6.50
2
6.50
9
5.25
4
6.32
Performance4
7.00
4
6.75
5
6.75
5
6.50
3
6.75
8
5.50
4
6.75
3
6.75
8
5.50
4
6.54
Composition4
7.00
6
7.00
5
6.75
4
6.75
3
7.00
8
5.25
4
6.75
3
6.75
8
5.75
4
6.68
Interpretation4
7.00
4
6.75
5
6.50
5
6.50
3
7.25
7
6.25
4
7.00
4
6.50
8
5.50
4
6.64
Judge Total PCS Tally4
27.60
5
26.60
5
26.40
5
26.00
3
27.80
9
22.00
4
27.00
3
26.40
8
22.00
Total Program Component Score (factored by 0.80)4
26.05
5Oona BROWN
Gage BROWN
USAStartDedTotal
100.0055.47
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)7
52.35
6
55.30
4
57.60
4
58.54
4
55.91
3
59.14
7
51.83
7
52.32
4
55.61
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL4+SqTwM46.341.252222231017.59
2.MiSt26.951.251122131018.20
3.1AT3+kpYYYN4.500.381011010124.88
4.2AT3+kpYYYN4.500.300111020014.80
5.CuLi45.300.400112221015.70
Judge Total TES Tally5
30.55
5
30.90
3
32.40
3
32.74
4
30.71
1
34.94
5
29.63
5
28.12
3
31.21
Total Base Value2
27.59
Total Technical Element Score3
31.17
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills7
5.50
9
5.75
6
6.25
5
6.50
6
6.25
6
5.75
7
5.75
8
6.00
7
5.75
8
5.93
Transitions7
5.50
9
5.75
6
6.25
5
6.25
7
6.00
6
6.00
7
5.50
8
5.75
4
6.25
7
5.93
Performance7
5.75
7
6.25
6
6.50
5
6.50
4
6.50
6
6.25
8
5.25
6
6.25
6
6.00
7
6.21
Composition7
5.25
9
6.50
7
6.25
6
6.50
6
6.25
6
6.00
8
5.50
9
6.00
3
6.50
8
6.14
Interpretation8
5.25
9
6.25
6
6.25
5
6.50
5
6.50
7
6.25
7
5.75
7
6.25
6
6.00
7
6.18
Judge Total PCS Tally7
21.80
9
24.40
6
25.20
6
25.80
7
25.20
6
24.20
7
22.20
8
24.20
6
24.40
Total Program Component Score (factored by 0.80)7
24.30
6Ashlynne STAIRS
Elliott GRAHAM
CANStartDedTotal
170.0055.35
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)6
55.51
7
54.99
7
54.00
5
57.37
6
55.07
7
54.80
5
55.45
5
54.45
3
56.43
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.1AT4+kpYYYY5.000.531111111115.53
2.2AT4+kpYYYY5.000.531111011125.53
3.SqTwL2+SqTwM45.84-0.210-10002-1-105.63
4.MiSt16.450.831101021117.28
5.RoLi45.300.452211111125.75
Judge Total TES Tally6
30.31
7
29.59
7
29.00
7
29.97
6
28.47
5
32.40
6
29.25
3
29.25
4
30.83
Total Base Value2
27.59
Total Technical Element Score6
29.72
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills6
6.25
7
6.00
6
6.25
2
7.00
3
7.00
7
5.50
5
6.50
6
6.25
2
6.25
5
6.36
Transitions6
6.00
5
6.25
7
6.00
2
6.75
3
6.75
8
5.25
5
6.25
6
6.00
4
6.25
6
6.21
Performance6
6.50
7
6.25
7
6.25
3
6.75
4
6.50
8
5.50
5
6.50
6
6.25
2
6.50
6
6.39
Composition6
6.50
7
6.75
6
6.50
4
6.75
4
6.50
8
5.25
4
6.75
6
6.50
3
6.50
5
6.57
Interpretation6
6.25
6
6.50
6
6.25
3
7.00
5
6.50
4
6.50
5
6.75
4
6.50
2
6.50
6
6.50
Judge Total PCS Tally6
25.20
7
25.40
7
25.00
3
27.40
5
26.60
8
22.40
5
26.20
6
25.20
4
25.60
Total Program Component Score (factored by 0.80)6
25.63
7Ekaterina ANDREEVA
Ivan DESYATOV
RUSStartDedTotal
150.0054.03
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)5
57.05
5
55.90
5
56.29
9
51.51
7
53.03
6
55.51
6
53.21
9
49.26
5
54.70
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL4+SqTwM46.341.142221131027.48
2.2ATB+kpTTTT2.500.111010001-102.61
3.1AT3+kpNYYY4.500.231100010014.73
4.SlLi45.300.351120131-115.65
5.DiSt26.950.832110111017.78
Judge Total TES Tally7
30.25
8
28.90
6
29.09
12
26.31
8
27.63
8
30.31
8
28.01
10
24.86
6
28.90
Total Base Value10
25.59
Total Technical Element Score8
28.25
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills5
6.50
4
6.50
4
6.75
7
6.25
6
6.25
3
6.00
6
6.25
8
6.00
2
6.25
6
6.29
Transitions5
6.50
3
6.50
4
6.50
9
6.00
6
6.25
2
6.25
6
6.00
6
6.00
2
6.50
5
6.29
Performance5
6.75
4
6.75
4
7.00
5
6.50
4
6.50
2
6.50
6
6.25
8
6.00
2
6.50
4
6.54
Composition4
7.00
3
7.25
3
7.00
6
6.50
6
6.25
4
6.25
6
6.50
7
6.25
3
6.50
5
6.57
Interpretation5
6.75
4
6.75
4
6.75
8
6.25
5
6.50
4
6.50
6
6.50
7
6.25
2
6.50
5
6.54
Judge Total PCS Tally5
26.80
4
27.00
4
27.20
8
25.20
6
25.40
4
25.20
6
25.20
7
24.40
2
25.80
Total Program Component Score (factored by 0.80)5
25.78
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL3+SqTwM46.090.621111130-116.71
2.1AT3+kpYYYN4.500.451111010124.95
3.2AT4+kpYYYY5.000.451111010115.45
4.MiSt16.45-0.69-1-1-11-1-1-11-15.76
5.StaLi45.300.491012232-225.79
Judge Total TES Tally8
28.50
9
28.15
8
28.50
5
30.78
7
27.78
6
30.65
9
27.06
7
27.96
5
29.36
Total Base Value5
27.34
Total Technical Element Score7
28.66
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills8
5.25
7
6.00
8
5.75
7
6.25
8
6.00
3
6.00
8
5.50
3
6.50
2
6.25
7
5.96
Transitions8
5.25
5
6.25
8
5.50
5
6.25
8
5.75
2
6.25
8
5.25
5
6.25
6
6.00
8
5.89
Performance8
5.50
7
6.25
8
5.50
5
6.50
8
6.00
2
6.50
7
5.50
4
6.50
2
6.50
8
6.11
Composition7
5.25
7
6.75
8
5.75
6
6.50
8
6.00
4
6.25
7
5.75
3
6.75
3
6.50
7
6.21
Interpretation7
5.50
6
6.50
8
5.75
5
6.50
8
6.00
4
6.50
7
5.75
4
6.50
4
6.25
7
6.18
Judge Total PCS Tally8
21.40
7
25.40
8
22.60
7
25.60
8
23.80
4
25.20
7
22.20
5
26.00
5
25.20
Total Program Component Score (factored by 0.80)8
24.28
9Francesca RIGHI
Aleksei DUBROVIN
ITAStartDedTotal
110.0048.53
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)11
44.99
8
54.28
11
43.87
10
51.39
11
45.86
10
48.45
8
51.35
8
51.20
10
46.72
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL3+SqTwM46.09-0.10-11-10021-1-15.99
2.SlLi45.300.350211112105.65
3.1AT3+kpNYYY4.500.150100001104.65
4.2AT2+kpYYTN4.00-0.08-1100-100003.92
5.CiSt26.950.140100001007.09
Judge Total TES Tally11
25.59
6
30.28
9
26.47
8
27.19
10
26.66
9
28.65
4
29.75
8
27.00
10
26.12
Total Base Value6
26.84
Total Technical Element Score9
27.30
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills12
4.75
9
5.75
13
4.25
10
6.00
12
4.75
10
5.00
8
5.50
6
6.25
10
5.00
10
5.25
Transitions11
4.75
9
5.75
12
4.25
10
5.75
10
4.75
11
4.75
11
5.00
8
5.75
12
5.00
10
5.11
Performance11
5.00
10
6.00
12
4.50
10
6.00
10
5.00
10
4.50
8
5.25
8
6.00
10
5.00
10
5.25
Composition11
5.00
10
6.25
12
4.50
10
6.25
13
4.50
10
5.00
8
5.50
7
6.25
10
5.50
10
5.43
Interpretation12
4.75
9
6.25
13
4.25
8
6.25
10
5.00
10
5.50
7
5.75
9
6.00
11
5.25
10
5.50
Judge Total PCS Tally12
19.40
10
24.00
13
17.40
10
24.20
12
19.20
10
19.80
9
21.60
8
24.20
11
20.60
Total Program Component Score (factored by 0.80)10
21.23
10Natalie TASCHLEROVA
Filip TASCHLER
CZEStartDedTotal
60.0046.62
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)14
43.84
9
53.55
9
46.25
8
51.76
9
48.24
9
49.13
14
42.35
13
41.90
11
45.35
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SlLi45.300.300112130015.60
2.1AT4+kpYYYY5.000.00-121100-1-105.00
3.2ATB+kpNNTN2.500.00010000-1002.50
4.SqTwL2+SqTwM25.34-0.72-1-2-1-100-2-1-14.62
5.MiSt26.95-0.14020100-1-2-16.81
Judge Total TES Tally14
23.84
12
27.35
11
25.25
10
26.56
11
25.44
11
26.13
15
21.75
15
21.90
11
23.75
Total Base Value11
25.09
Total Technical Element Score12
24.53
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills10
5.00
5
6.25
9
5.25
7
6.25
9
5.50
7
5.50
10
5.25
12
5.00
9
5.25
9
5.43
Transitions11
4.75
5
6.25
9
5.00
5
6.25
9
5.50
7
5.75
11
5.00
13
4.50
7
5.75
9
5.43
Performance9
5.25
6
6.50
9
5.25
9
6.25
8
6.00
7
6.00
12
5.00
11
5.25
10
5.00
9
5.57
Composition11
5.00
3
7.25
9
5.50
6
6.50
9
5.75
7
5.50
12
5.25
12
5.00
10
5.50
9
5.57
Interpretation11
5.00
6
6.50
9
5.25
8
6.25
9
5.75
9
6.00
13
5.25
11
5.25
8
5.50
9
5.61
Judge Total PCS Tally11
20.00
6
26.20
9
21.00
8
25.20
9
22.80
7
23.00
13
20.60
12
20.00
9
21.60
Total Program Component Score (factored by 0.80)9
22.09
11Lila-Maya SECLET MONCHOT
Renan MANCEAU
FRAStartDedTotal
90.0046.34
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)12
44.46
12
49.12
10
44.57
11
49.54
10
46.54
11
47.63
11
46.25
14
40.71
9
47.59
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.MiSt26.95-0.1401-1001-1-206.81
2.1AT1+kpNNNY3.500.080100000-113.58
3.2AT4+kpYYYY5.000.00-1000000015.00
4.SlLi45.300.250111111-105.55
5.SqTwL2+SqTwM45.84-0.410-10001-1-2-25.43
Judge Total TES Tally10
26.06
10
27.72
10
25.97
9
26.94
9
26.94
10
28.63
11
25.25
13
22.31
9
26.19
Total Base Value7
26.59
Total Technical Element Score10
26.37
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills12
4.75
12
5.00
11
4.75
11
5.75
10
5.00
11
4.50
10
5.25
14
4.75
10
5.00
11
4.93
Transitions13
4.50
11
5.00
11
4.50
11
5.50
10
4.75
10
5.00
11
5.00
16
4.25
9
5.25
11
4.86
Performance14
4.50
11
5.50
11
4.75
12
5.50
10
5.00
10
4.50
8
5.25
15
4.50
9
5.25
11
4.96
Composition14
4.75
11
5.75
11
4.75
11
5.75
12
4.75
10
5.00
12
5.25
14
4.75
8
5.75
12
5.14
Interpretation14
4.50
12
5.50
11
4.50
11
5.75
10
5.00
12
4.75
10
5.50
15
4.75
8
5.50
11
5.07
Judge Total PCS Tally14
18.40
12
21.40
11
18.60
11
22.60
11
19.60
12
19.00
12
21.00
15
18.40
10
21.40
Total Program Component Score (factored by 0.80)11
19.97
12Lara LUFT
Asaf KAZIMOV
GERStartDedTotal
20.0045.50
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)9
45.41
11
49.43
12
42.66
12
48.41
12
42.83
14
42.92
10
47.61
10
46.95
13
41.01
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.CuLi34.300.451321121114.75
2.1AT2+kpNNYY4.00-0.080100-1-10003.92
3.2AT2+kpNNYY4.00-0.150000-1-100-23.85
4.MiSt26.950.691101101107.64
5.SqTwL4+SqTwM25.84-0.4100-10-100-2-35.43
Judge Total TES Tally9
26.41
11
27.63
12
25.06
11
26.41
12
24.63
14
24.72
10
26.41
9
24.95
13
22.21
Total Base Value11
25.09
Total Technical Element Score11
25.59
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills12
4.75
11
5.25
12
4.50
12
5.50
12
4.75
14
4.25
14
5.00
10
5.50
14
4.75
11
4.93
Transitions13
4.50
11
5.00
12
4.25
13
5.25
14
4.50
14
4.50
8
5.25
10
5.00
13
4.75
13
4.79
Performance12
4.75
11
5.50
12
4.50
12
5.50
15
4.50
13
4.25
8
5.25
10
5.75
13
4.50
12
4.93
Composition11
5.00
11
5.75
12
4.50
11
5.75
15
4.25
10
5.00
8
5.50
10
5.50
13
5.00
11
5.18
Interpretation12
4.75
11
5.75
13
4.25
13
5.50
13
4.75
12
4.75
10
5.50
10
5.75
14
4.50
11
5.07
Judge Total PCS Tally13
19.00
11
21.80
12
17.60
13
22.00
15
18.20
13
18.20
10
21.20
10
22.00
14
18.80
Total Program Component Score (factored by 0.80)12
19.91
13Sasha FEAR
George WADDELL
GBRStartDedTotal
7-1.0042.25
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)13
44.06
13
39.77
15
39.41
14
43.95
15
40.97
13
43.20
12
42.79
11
43.76
12
42.32
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.1ATB+kpNNNN2.50-0.1100-1000-10-12.39
2.2AT4+kpYYYY5.00-0.38-1-1-10-1-1-1004.62
3.SqTwL3+SqTwM35.840.211000010106.05
4.CuLi45.300.351100121215.65
5.DiSt16.45-1.66-1-2-1-2-2-1-2-2-24.79
Judge Total TES Tally12
24.66
13
22.97
13
23.21
13
23.15
15
22.97
13
25.00
12
22.59
11
24.56
12
23.12
Total Base Value11
25.09
Total Technical Element Score13
23.50
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills8
5.25
17
4.00
13
4.25
12
5.50
12
4.75
11
4.50
10
5.25
11
5.25
10
5.00
13
4.89
Transitions9
5.00
16
4.25
14
4.00
13
5.25
10
4.75
11
4.75
8
5.25
11
4.75
9
5.25
11
4.86
Performance12
4.75
16
4.50
14
4.25
12
5.50
13
4.75
10
4.50
12
5.00
12
5.00
12
4.75
14
4.75
Composition7
5.25
15
4.75
12
4.50
13
5.50
10
5.00
10
5.00
8
5.50
12
5.00
12
5.25
13
5.11
Interpretation8
5.25
14
4.75
11
4.50
13
5.50
15
4.50
11
5.25
10
5.50
11
5.25
12
5.00
11
5.07
Judge Total PCS Tally10
20.40
16
17.80
14
17.20
14
21.80
13
19.00
11
19.20
10
21.20
11
20.20
12
20.20
Total Program Component Score (factored by 0.80)13
19.75
14Mira Isabel POLISHOOK
Deividas KIZALA
LTUStartDedTotal
30.0040.75
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)16
37.97
14
39.70
16
37.49
13
45.46
13
42.01
12
43.71
13
42.44
15
40.55
15
39.90
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL3+SqTwM46.09-0.83-1-2-1-101-1-2-25.26
2.1AT1+kpNNYN3.50-0.60-1-1-1-1-20-1-2-12.90
3.2AT1+kpNYNN3.50-0.53-2-1-1-1-10-1-1-12.97
4.MiSt16.45-0.55-1-1-1000-10-15.90
5.SlLi45.300.250100111115.55
Judge Total TES Tally17
21.57
14
21.70
15
22.09
14
23.06
13
23.61
12
25.91
13
22.44
14
22.15
14
21.70
Total Base Value14
24.84
Total Technical Element Score15
22.58
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills16
4.00
15
4.25
17
3.75
12
5.50
15
4.50
11
4.50
14
5.00
16
4.50
14
4.75
15
4.50
Transitions16
4.00
13
4.50
17
3.75
11
5.50
14
4.50
11
4.75
11
5.00
13
4.50
18
4.25
15
4.50
Performance17
4.00
13
4.75
16
4.00
11
5.75
13
4.75
15
4.00
15
4.75
13
4.75
13
4.50
15
4.50
Composition16
4.25
15
4.75
18
4.00
13
5.50
13
4.50
14
4.75
14
5.00
16
4.50
16
4.75
15
4.64
Interpretation15
4.25
16
4.25
18
3.75
11
5.75
13
4.75
14
4.25
13
5.25
15
4.75
14
4.50
15
4.57
Judge Total PCS Tally16
16.40
15
18.00
18
15.40
12
22.40
14
18.40
14
17.80
15
20.00
15
18.40
16
18.20
Total Program Component Score (factored by 0.80)15
18.17
15Karina SIDARENKA
Maksim YALENICH
BLRStartDedTotal
40.0040.43
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)10
45.26
15
39.55
13
41.67
15
42.53
14
41.63
17
37.98
16
40.77
18
34.31
16
39.75
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL3+SqTwM35.84-0.941-2-1-200-2-2-24.90
2.CiSt16.450.001000000-106.45
3.1ATB+kpNNNN2.50-0.161000-1-1-1-202.34
4.2ATB+kpNNNN2.50-0.270-100-1-1-1-2-12.23
5.SlLi45.300.000000010-105.30
Judge Total TES Tally12
24.66
17
20.75
16
21.87
17
21.13
17
21.83
17
22.18
17
20.37
18
18.31
16
20.75
Total Base Value17
22.59
Total Technical Element Score17
21.22
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills10
5.00
13
4.50
10
5.00
12
5.50
10
5.00
16
4.00
10
5.25
17
4.00
10
5.00
14
4.82
Transitions9
5.00
13
4.50
10
4.75
13
5.25
10
4.75
17
3.75
11
5.00
18
3.75
16
4.50
14
4.61
Performance9
5.25
13
4.75
10
5.00
12
5.50
10
5.00
15
4.00
12
5.00
17
4.00
13
4.50
13
4.79
Composition7
5.25
14
5.00
10
5.00
15
5.25
10
5.00
17
4.25
14
5.00
17
4.25
13
5.00
14
4.93
Interpretation8
5.25
14
4.75
10
5.00
15
5.25
10
5.00
17
3.75
13
5.25
17
4.00
13
4.75
14
4.86
Judge Total PCS Tally9
20.60
14
18.80
10
19.80
15
21.40
10
19.80
17
15.80
14
20.40
17
16.00
13
19.00
Total Program Component Score (factored by 0.80)14
19.21
16Alice ROGATNIK
Yehor BARSHAK
ISRStartDedTotal
130.0040.17
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)15
40.21
16
37.75
14
39.96
17
40.01
16
39.96
15
39.42
15
41.32
12
42.98
14
40.15
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.DiSt16.450.000000000106.45
2.SqTwL4+SqTwM46.34-0.93-1-3-1-10-2-1-1-25.41
3.1AT2+kpNNYY4.00-0.68-1-1-1-1-2-1-2-1-23.32
4.2AT1+kpNNYN3.50-0.53-1-1-1-1-1-1-2-1-12.97
5.SlLi34.300.150010111004.45
Judge Total TES Tally15
22.81
15
21.35
14
23.16
15
22.81
14
23.36
16
22.42
14
22.12
12
23.78
15
21.55
Total Base Value15
24.59
Total Technical Element Score14
22.60
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills15
4.50
15
4.25
13
4.25
18
4.50
16
4.25
14
4.25
17
4.75
12
5.00
14
4.75
16
4.46
Transitions15
4.25
18
3.75
14
4.00
17
4.25
17
4.00
15
4.00
17
4.50
13
4.50
16
4.50
17
4.21
Performance15
4.25
17
4.25
14
4.25
16
4.50
17
4.25
13
4.25
15
4.75
13
4.75
13
4.50
16
4.39
Composition15
4.50
17
4.50
16
4.25
18
4.25
17
4.00
15
4.50
14
5.00
14
4.75
13
5.00
17
4.54
Interpretation15
4.25
17
3.75
13
4.25
18
4.00
17
4.25
14
4.25
16
5.00
13
5.00
14
4.50
17
4.36
Judge Total PCS Tally15
17.40
18
16.40
15
16.80
18
17.20
17
16.60
15
17.00
17
19.20
14
19.20
15
18.60
Total Program Component Score (factored by 0.80)16
17.57
17Tatjana BUNINA
Ivan KUZNETSOV
ESTStartDedTotal
180.0038.24
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)17
37.76
17
37.65
17
37.41
16
40.53
17
39.71
16
38.06
17
40.57
17
35.72
17
35.64
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.1ATB+kpNNNN2.50-0.22-10-1-1-100-102.28
2.2ATB+kpNNTN2.50-0.49-20-1-1-2-1-1-2-12.01
3.SqTwL4+SqTwM46.34-0.410-1-1000-1-1-35.93
4.SlLi45.300.000-100111-1-15.30
5.MiSt16.45-0.420-10000-1-1-26.03
Judge Total TES Tally16
21.96
16
21.05
17
21.61
16
22.33
16
22.31
15
23.06
16
21.37
16
19.92
17
18.24
Total Base Value16
23.09
Total Technical Element Score16
21.55
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills17
3.75
17
4.00
17
3.75
16
4.75
16
4.25
17
3.75
17
4.75
18
3.75
17
4.25
18
4.07
Transitions17
3.75
16
4.25
17
3.75
16
4.50
16
4.25
18
3.50
17
4.50
17
4.00
13
4.75
18
4.14
Performance17
4.00
17
4.25
16
4.00
16
4.50
15
4.50
17
3.75
15
4.75
18
3.75
17
4.25
18
4.18
Composition16
4.25
17
4.50
16
4.25
16
4.50
15
4.25
18
4.00
14
5.00
17
4.25
18
4.50
18
4.36
Interpretation17
4.00
17
3.75
16
4.00
16
4.50
15
4.50
17
3.75
16
5.00
17
4.00
18
4.00
18
4.11
Judge Total PCS Tally17
15.80
17
16.60
17
15.80
16
18.20
16
17.40
18
15.00
17
19.20
18
15.80
18
17.40
Total Program Component Score (factored by 0.80)18
16.69
18Viktoriia AZROIAN
Aleksandr SIROSHTAN
ARMStartDedTotal
1-2.0034.84
BLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Judge TSS Tally (+ Ded)18
33.86
18
37.24
18
34.24
18
34.57
18
32.33
18
33.31
18
37.24
16
36.14
18
34.14
ElementBase
Value
GOEBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
1.SqTwL4+SqTwM36.09-0.21000-1000-1-15.88
2.1AT2+kpNNYY4.000.000000-100004.00
3.2ATB+kpNNNN2.50-0.22-1000-1-10-1-12.28
4.MiStB4.00-2.40-3-4-4-4-4-4-4-4-51.60
5.RoLi45.300.301110101115.60
Judge Total TES Tally18
20.06
18
19.84
18
19.84
18
18.77
18
18.93
18
19.11
18
19.84
17
18.74
18
18.14
Total Base Value18
21.89
Total Technical Element Score18
19.36
ComponentBLR
🇧🇾
ISR
🇮🇱
RUS
🇷🇺
CZE
🇨🇿
UKR
🇺🇦
FRA
🇫🇷
UKR
🇺🇦
USA
🇺🇸
CAN
🇨🇦
Score
Skating Skills17
3.75
13
4.50
16
4.00
16
4.75
18
3.75
17
3.75
14
5.00
14
4.75
17
4.25
17
4.25
Transitions17
3.75
13
4.50
14
4.00
18
4.00
18
3.75
15
4.00
11
5.00
11
4.75
13
4.75
16
4.25
Performance15
4.25
13
4.75
16
4.00
16
4.50
18
4.00
17
3.75
18
4.50
15
4.50
17
4.25
17
4.29
Composition18
4.00
13
5.25
12
4.50
16
4.50
18
3.75
15
4.50
14
5.00
11
5.25
16
4.75
15
4.64
Interpretation17
4.00
13
5.25
16
4.00
16
4.50
18
4.00
14
4.25
18
4.75
13
5.00
14
4.50
16
4.43
Judge Total PCS Tally17
15.80
13
19.40
16
16.40
17
17.80
18
15.40
16
16.20
16
19.40
13
19.40
17
18.00
Total Program Component Score (factored by 0.80)17
17.48

Follow us on TwitterTools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.