2019 Japanese Nationals Mens Free Skate
Total Segment Score Tallies

JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
1Shoma UNO🇯🇵1
182.62
1
186.42
1
193.85
1
185.91
1
189.96
1
181.28
1
182.29
1
195.40
1
186.74
-0.00
187.04
2Keiji TANAKA🇯🇵2
154.48
3
154.20
2
161.65
3
155.32
2
157.26
3
152.67
3
154.20
2
162.85
2
162.51
-0.00
157.13
3Kazuki TOMONO🇯🇵3
153.44
2
155.53
3
152.51
4
153.50
4
148.37
2
155.08
2
156.62
5
152.71
3
158.75
-1.00
154.37
4Daisuke TAKAHASHI🇯🇵4
149.51
4
148.64
4
149.61
2
156.86
3
152.95
4
148.81
6
148.08
3
156.89
4
150.49
-1.00
151.10
5Tatsuya TSUBOI🇯🇵7
142.08
7
143.60
5
147.28
5
151.89
7
139.57
11
135.60
5
148.61
9
145.45
5
148.08
-1.00
144.92
6Yuma KAGIYAMA🇯🇵6
143.25
6
146.70
6
146.51
12
135.25
8
138.11
8
138.93
7
145.71
7
148.91
15
126.92
-0.00
141.85
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
7Yuto KISHINA🇯🇵8
141.00
9
138.85
9
144.09
6
149.36
9
136.86
7
139.60
10
138.47
4
153.25
13
127.79
-1.00
141.39
8Sota YAMAMOTO🇯🇵5
145.67
5
147.80
11
139.17
9
141.72
12
134.92
6
139.84
8
140.68
11
141.63
11
131.46
-1.00
140.74
9Shun SATO🇯🇵10
135.57
8
142.64
7
145.57
11
135.99
5
143.64
5
141.34
4
151.42
13
136.05
14
127.50
-1.00
140.06
10Taichiro YAMAKUMA🇯🇵11
134.75
14
133.45
8
144.39
7
145.05
13
130.74
12
135.03
9
139.71
6
150.88
7
141.31
-1.00
139.50
11Koshiro SHIMADA🇯🇵9
135.64
11
137.64
10
140.33
8
144.80
10
135.61
10
136.36
12
136.09
8
146.57
6
144.09
-0.00
139.32
12Hiroaki SATOU🇯🇵12
134.70
13
134.58
13
132.48
10
141.55
11
135.15
9
137.24
11
137.63
12
140.26
8
138.66
-0.00
137.04
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
13Shu NAKAMURA🇯🇵13
131.63
12
135.55
14
132.27
13
133.53
6
139.79
14
129.43
14
129.84
10
142.35
9
136.85
-1.00
134.58
14Ryuju HINO🇯🇵15
128.71
15
126.00
12
133.08
14
127.18
15
122.84
13
131.15
13
132.04
14
134.56
12
128.46
-0.00
129.35
15Jun SUZUKI🇯🇵14
129.53
10
138.15
15
129.94
15
123.04
14
130.54
15
129.31
16
122.78
17
128.85
10
132.52
-0.00
129.09
16Sena MIYAKE🇯🇵18
116.89
16
124.85
18
116.11
16
117.91
16
122.65
16
124.79
17
121.05
15
129.77
18
113.46
-0.00
120.99
17Kazuki KUSHIDA🇯🇵17
117.64
18
118.34
16
119.61
17
117.30
17
121.80
18
115.06
15
123.55
16
128.98
16
118.66
-0.00
119.85
18Keiichiro SASAHARA🇯🇵16
121.95
17
118.45
19
114.46
18
114.97
18
119.99
17
123.68
20
109.41
18
118.57
20
107.65
-0.00
116.98
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
19Kento KOBAYASHI🇯🇵19
109.39
20
113.73
17
116.38
20
105.29
19
119.02
20
111.22
19
117.06
20
111.70
17
116.87
-0.00
113.77
20Koshin YAMADA🇯🇵22
106.36
21
111.87
20
114.43
19
111.50
20
110.68
21
109.08
18
117.39
21
111.34
21
107.09
-1.00
110.92
21Tsunehito KARAKAWA🇯🇵20
109.21
19
113.82
23
104.30
22
97.75
21
108.93
19
111.36
21
103.86
22
110.15
22
100.92
-1.00
106.97
22Junya WATANABE🇯🇵21
107.69
22
107.77
21
107.44
21
103.34
23
100.82
23
102.79
23
100.95
19
112.67
19
108.59
-0.00
105.95
23Yoji NAKANO🇯🇵23
97.97
23
101.41
22
106.16
23
94.59
22
108.66
22
108.47
22
101.46
23
107.02
24
97.61
-1.00
102.77
24Kousuke NAKANO🇯🇵24
92.66
24
88.16
24
95.90
24
92.78
24
97.17
24
97.77
24
87.96
24
99.00
23
98.41
-2.00
94.48

Follow us on TwitterTools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.