2019 Japanese Nationals Mens Short Program
Total Segment Score Tallies

JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
1Shoma UNO🇯🇵1
96.42
1
98.85
1
102.07
1
101.06
1
106.56
1
103.44
1
102.38
1
101.19
1
105.25
-0.00
102.06
2Daisuke TAKAHASHI🇯🇵2
88.50
2
86.98
2
88.77
2
92.31
2
88.21
2
90.06
2
89.07
2
86.75
3
84.30
-0.00
88.52
3Koshiro SHIMADA🇯🇵3
78.38
3
83.93
3
82.10
3
86.27
3
80.68
3
79.55
3
80.99
4
76.51
5
76.37
-0.00
80.46
4Keiji TANAKA🇯🇵4
78.31
4
75.77
4
79.95
7
78.50
4
79.63
4
78.47
5
77.92
3
82.72
2
84.37
-1.00
79.32
5Shu NAKAMURA🇯🇵5
75.59
6
73.56
5
79.90
5
79.42
5
78.96
5
77.45
6
76.80
5
74.88
4
77.64
-0.00
77.11
6Yuma KAGIYAMA🇯🇵7
73.76
5
75.54
6
77.99
12
73.94
11
71.50
6
75.55
4
79.43
7
72.34
7
72.51
-0.00
74.51
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
7Kazuki TOMONO🇯🇵10
72.52
9
71.27
10
72.12
8
77.78
7
74.24
9
71.70
8
72.26
9
69.84
6
76.27
-1.00
73.09
8Yuto KISHINA🇯🇵11
70.78
7
73.43
8
75.38
9
75.26
8
73.26
8
72.71
7
73.93
8
71.96
12
66.26
-0.00
72.96
9Taichiro YAMAKUMA🇯🇵8
73.35
13
67.37
7
77.76
4
81.66
6
75.11
13
66.48
10
70.73
6
72.35
8
71.51
-0.00
72.73
10Sota YAMAMOTO🇯🇵6
74.16
8
71.43
12
71.70
6
78.59
10
72.20
7
73.70
14
68.08
10
69.73
9
69.58
-1.00
71.95
11Tatsuya TSUBOI🇯🇵9
72.98
12
69.24
9
73.66
13
73.04
12
70.04
14
66.36
9
71.71
12
67.82
14
63.78
-0.00
69.95
12Ryuju HINO🇯🇵12
68.88
10
70.57
11
71.86
11
74.03
14
68.08
10
68.86
11
70.46
14
67.05
11
67.37
-0.00
69.63
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
13Jun SUZUKI🇯🇵14
65.68
14
67.28
14
71.30
10
75.19
9
72.82
12
66.99
13
69.39
13
67.42
10
68.77
-0.00
69.18
14Kazuki KUSHIDA🇯🇵15
63.40
16
64.16
13
71.50
17
62.99
17
65.08
18
62.99
15
67.50
11
68.29
15
63.70
-1.00
65.31
15Junya WATANABE🇯🇵13
65.83
15
66.39
15
68.70
16
63.49
16
67.11
17
63.80
19
62.54
15
66.29
18
62.43
-0.00
64.93
16Shun SATO🇯🇵16
62.73
11
69.67
18
65.30
18
62.77
13
68.66
15
65.30
12
69.45
19
61.06
20
61.29
-1.00
64.89
17Sena MIYAKE🇯🇵17
62.72
21
59.92
17
65.86
14
64.05
15
67.81
11
67.67
17
63.06
17
64.17
16
63.12
-0.00
64.16
18Hiroaki SATOU🇯🇵19
60.83
20
60.04
19
64.89
15
63.99
21
59.21
19
61.69
18
62.64
16
64.45
13
64.05
-0.00
62.30
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
19Yoji NAKANO🇯🇵21
59.56
17
62.52
16
66.02
21
60.14
19
62.21
20
60.96
16
63.33
18
62.11
19
61.80
-0.00
61.77
20Keiichiro SASAHARA🇯🇵18
62.29
19
60.36
21
62.63
20
61.60
18
63.50
16
64.31
23
58.12
21
58.75
24
56.53
-0.00
60.94
21Koshin YAMADA🇯🇵20
59.68
22
58.66
22
61.76
19
62.08
22
58.78
21
60.56
21
59.67
23
56.70
17
62.44
-0.00
60.13
22Kento KOBAYASHI🇯🇵24
55.74
18
60.83
20
62.95
22
59.48
20
61.04
22
57.81
20
59.73
20
59.75
21
60.69
-1.00
59.76
23Tsunehito KARAKAWA🇯🇵25
55.11
24
56.05
24
57.99
28
53.62
24
55.49
23
57.32
26
54.26
22
57.13
23
58.03
-1.00
56.05
24Kousuke NAKANO🇯🇵26
53.33
23
56.87
27
56.66
26
54.41
23
56.60
24
56.42
25
56.68
27
52.05
22
58.63
-1.00
55.84
JPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNJPNDed.
SkaterNat🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵TSS
25Taichi HONDA🇯🇵22
56.96
28
52.92
23
59.12
23
57.23
25
53.06
29
51.66
22
59.26
24
55.42
25
55.35
-1.00
55.56
26Ryoma KOBAYASHI🇯🇵23
55.83
25
55.57
26
57.59
25
54.78
28
51.71
26
54.09
24
57.14
25
54.96
26
54.11
-0.00
55.09
27Junsuke TOKIKUNI🇯🇵28
50.98
26
54.93
28
55.87
27
53.82
26
52.63
25
54.93
27
53.06
26
53.37
29
51.53
-0.00
53.41
28Reo ISHIZUKA🇯🇵27
52.31
27
54.16
25
57.78
24
54.96
29
50.59
27
53.35
28
51.60
28
51.97
28
51.87
-0.00
52.83
29Hidetsugu KAMATA🇯🇵29
49.60
29
50.43
29
51.44
29
50.66
27
52.58
28
52.68
29
51.14
29
49.33
27
52.98
-0.00
51.10

Follow us on TwitterTools

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.