Senior
Senior Pairs
SeasonSeriesLocationGoldSilverBronze
2005/06Holon
2006/07Holon
2007/08Holon
2008/09Holon
2009/10Holon
2010/11Holon
2011/12Holon
2012/13Holon
2013/14Holon
2014/15Holon
2015/16Holon
2016/17Holon
2017/18Holon
2018/19Holon
2019/20Holon🇮🇱Vernikov / Krasnopolski
2021/22Holon🇮🇱Kops / Krasnopolski
Senior Ice Dance
SeasonSeriesLocationGoldSilverBronze
2005/06Holon
2006/07Holon
2007/08Holon
2008/09Holon
2009/10Holon
2010/11Holon
2011/12Holon
2012/13Holon
2013/14Holon
2014/15Holon
2015/16Holon
2016/17Holon
2017/18Holon
2018/19Holon
2021/22Holon🇮🇱Nosovitskaya / Nosovitskiy🇮🇱Ichilov / Byelikov

TwitterToolsBlogAboutPrivacyTermsDatabaseContact

See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.

––––––––––
v100